Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Buông Xả Phiền Não

Làm Sạch Mạch Máu

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích