Chủ Nhật, Tháng Tư 5, 2020

Bốn Chiếc Ví Của Tôi

Vô Thường

Trộm Lấy Cơ May Từ Vận Rủi

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích