Thứ Tư, Tháng Mười 16, 2019

Mở Khóa Sáng Tạo

Nghệ Thuật Kiên Trì

Tình Mẫu Tử

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích