Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021

Ký hiệu và liên ký hiệu

Nghệ thuật ẩn mình

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích