19 Chìa Khóa Vàng Làm Thay Đổi Được Vận Mệnh

0
443

Cuốn sách này được viết vì mục đích gì? Chỉ muốn tận sức để khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Điều này nghe có vẻ điên cuồng, nhưng nếu bạn đọc hết quyển sách này, thì bạn sẽ rõ ý muốn nói.

Cuốn sách gồm những nộ dung chính như sau:

Lời tựa

19 bộ chìa khoá mở cánh cửa lớn hạnh phúc và thành công

Chương 1: Sức mạnh của quy luật tinh thần

Chương 2: Chương 2: Dũng khí

Chương 3: Nhận thức bản thân

Chương 4: Ảo tưởng

Chương 5: Sức mạnh ý chí

Chương 6: Năng lực giao tiếp

Chương 7: Sức mạnh niềm tin

Chương 8: Tâm trạng ổn định

Chương 9: Tính chủ động

Chương 10: Tập trung tinh thần

Chương 11: Quyết đoán

Chương 12: Sự thành thật

Chương 13: Cách nhìn

Chương 14: Kỷ luật

Chương 15: Ngôn ngữ rõ ràng

Chương 16: Năng lực

Chương 17: Tính công khai

Chương 18: Trực giác

Chương 19: Tình yêu.

19 Chìa Khóa Vàng Làm Thay Đổi Được Vận Mệnh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here