6 điều quý giá nên học suốt đời

0
263

1. Học nhận lỗi

 
Nhiều người thường không chịu nhận mình sai, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác và cho rằng mình chẳng làm gì sai cả. Nhưng thật ra, không biết nhận lỗi mới chính là một lỗi lầm lớn mà người đó măc phải.

 

6 điều quý giá nên học suốt đời

Không biết nhận lỗi là một lỗi lầm lớn mà đa số mọi người măc phải.

 

2. Học nhu hòa

 
Bạn cần học cách mềm mỏng, nhu hòa thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ trong mình tâm nhu hòa khiến cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ sống hơn.

 

3. Học hạnh nhẫn nhục của đất

 
Dù ban cho con người thức ăn, chốn ở nhưng lại chịu đựng không biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp người ta đổ vào lòng đất, vậy mà đất vẫn nhìn nhục chịu đựng trong im lặng. Thế nên, nếu nhẫn được một chút mà sóng yên biển lặng, lùi một bước mà biển rộng trời cao thì ta nên nhẫn nhịn. Học cách xử sự, hóa giải, dùng năng lực trí tuệ làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

 

4. Học thấu hiểu

 
Những tranh chấp, thị phi, hiểu lầm thường nảy sinh khi mọi người không thấu hiểu nhau. Để cuộc sống giữa mọi người với nhau trở nên nhẹ nhàng hơn, mỗi người nên thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.
 

5. Học buông bỏ

Năm tháng cuộc đời mỗi người có hạn, hãy học cách nhận lỗi, tôn trọng lẫn nhau, bao dung thì mới có thể làm cho người ta chấp nhận mình. Nên nhớ, biết buôn bỏ thì mới tự tại được.
 

6 điều quý giá nên học suốt đời

Hãy học cách nhận lỗi, tôn trọng lẫn nhau, bao dung thì bản thân mới có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp được.

 

6. Học sinh tồn

Chúng ta phải biết cách bảo vệ bản thân , chăm sóc sức khỏe. Điều này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm hơn về bạn.
 

Nguồn: Baihoccuocsong

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here