7 bài học lớn trong đời

0
269
7 bài học lớn trong đời
Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, và cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi mới chính là một lỗi lầm lớn nhất.

Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời người mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, “học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Con người nên học cách thấu hiểu, giúp đỡ lẫn nhau để yêu thương, hạnh phúc trải khắp thế gian.

Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Nhưng con người ta thường níu chặt những gì đã qua, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, cứ thế kéo theo một túi hành lý nặng nề, đau khổ, dằng vặt mà không biết đến an nhiên, tự tại. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới chính là lẽ sống thật sự.

Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề.

Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh thì mới có thể tạo lợi lạc cho bản thân, cho những người yêu thương và cho toàn xã hội.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here