8 điều tuyệt vời khi làm việc với người lãnh đạo tốt

0
534

Những điểm khác biệt:

1. Ông chủ chỉ coi bạn như một công cụ làm việc, nhưng người lãnh đạo lại luôn chỉ dẫn, đào tạo và giúp bạn ngày càng phát triển hơn.

 

8 điều tuyệt vời khi làm việc với người lãnh đạo tốt

Người lãnh đạo luôn chỉ dẫn, đào tạo và giúp bạn ngày càng phát triển hơn. 

2. Những người lãnh đạo luôn làm việc cùng bạn, chia sẻ những khó khăn với bạn và cùng bạn hoàn thành tốt công việc chứ không ra lệnh, giao việc và bắt bạn phải đảm nhận như cách làm của một ông chủ.

3. Ông chủ chỉ biết chỉ trích, la mắng bạn khi kế hoạch công việc lúc đầu của bạn không thành công, nhưng nhà lãnh đạo tốt lại luôn có sẵn một phương án dự phòng cho bạn.

4. Ông chủ sẽ phàn nàn bạn đủ thứ khi không hài lòng chuyện gì, nhưng người lãnh đạo thì luôn lắng nghe và cùng bạn tìm ra nguyên nhân của sự việc.
 

8 điều tuyệt vời khi làm việc với người lãnh đạo tốt

Ông chủ sẽ phàn nàn bạn đủ thứ khi không hài lòng chuyện gì.

5. Người lãnh đạo sẽ chỉ cho bạn thấy điều gì đã tạo nên sự thành công, còn ông chủ thì chỉ ra định mức đánh giá sự thành công một cách mơ hồ.

6. Người lãnh đạo tốt sẽ dõi theo từng bước tiến bộ của bạn trong công việc, nhưng ông chủ thì chỉ biết đứng nhìn để nhận lấy thành quả mà bạn đã làm ra, thậm chí bạn có thể bị sa thải nếu bạn thất bại.

7. Khác với sự ghi nhận thành công của các nhà lãnh đạo tốt thì ông chủ chỉ chực chờ đuổi bạn ra khởi công ty và cướp những thành quả mà bạn đã tạo ra.

8. Người lãnh đạo luôn xem bạn là một người đồng hành, đồng nghĩa với việc bạn và nhà lãnh đạo là một đội. Còn ông chủ luôn nghĩ họ là người duy nhất có quyền than vãn như một ông hoàng.
 

8 điều tuyệt vời khi làm việc với người lãnh đạo tốt

Người lãnh đạo luôn xem bạn là một người đồng hành, đồng nghĩa với việc bạn và nhà lãnh đạo là một đội.

Sẽ chẳng còn ai còn than vãn về công việc nếu như tất cả các ông chủ hiện tại đều có tư tưởng làm việc của một nhà lãnh đạo tốt.

Theo  TriThucTre

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here