9 Loại Người Bạn Cần Phòng Tránh

0
787

Có câu: Tri nhân tri diện bất tri tâm, chúng ta muốn tồn tại và phát triển, cần phải giao tiếp với mọi loại người trong xã hội, có một số người do tố chất của bản thân hoặc môi trường sinh sống nên luôn có những khiếm khuyết làm hại người khác. Vì vậy để có thể sống lành mạnh, tốt đẹp, bình an cuốn sách 9 loại người bạn cần phòng tránh đã đúc kết và giúp chúng ta phân loại 9 loại người có những khiếm khuyết về đạo đức và tư cách sống sẽ ảnh hưởng xấu đến ta.

Về cách nhận biết và phân tích khiếm khuyết cũng như những ảnh hưởng của 9 loại người này tới chúng ta được trình bày trong 9 phần của sách:

I – Người có thói học làm sang

II – Người nham hiểm

III – Người ba hoa khoác lác

IV – Người nói chuyện tào lao, huyên thuyên

V – Nguy quân tử

VI – Người bất hiếu

VII – Người háo sắc

VIII – Người nghiện rượu

IX – Người ham đánh bạc

9 Loại Người Bạn Cần Phòng Tránh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here