Bạn Có Các Phẩm Chất Để Thành Công Chưa?

0
405

Qua việc truyền cảm hứng bằng những câu chuyện có thật và bài tập đơn giản, sách Bạn Có Các Phẩm Chất Để Thành Công Chưa? sẽ giúp bạn tiến bộ. Dù bạn muốn đạt được kết quả tốt hơn cho nghề nghiệp, gia đình, đời sống tinh thần hoặc cho mục đích cá nhân, bạn đều có thể khám phá những công cụ hữu ích và thích hợp trong quyển sách này qua mô hình VICTORY với bảy đặc điểm chủ yếu của những người thành công:

– Vision (Tầm nhìn)

– Initiative (Sự chủ động)

– Character (Tính cách)

– Time Management (Quản lý thời gian)

– Optimism (Sự lạc quan)

– Relational Skills (Các kỹ năng giao tiếp)

– Yearning (Sự khao khát)

Bạn Có Các Phẩm Chất Để Thành Công Chưa?

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here