Biết Sống Cao Thượng

0
220

Biết Sống Cao Thượng

Sách gồm những câu chuyện về sống cao thượng:

  • Nhân ái và bao dung

  • Hãy giúp đỡ lẫn nhau

  • Sức mạnh của lòng cao thượng

  • Thái độ đồng cảm

  • Làm việc nghĩa

  • Xếp thêm một hàng

  • Bỏ qua lời chỉ trích không công bằng

  • Chẳng ai thèm để ý

  • Một phần vạn cũng không bỏ qua

  • Trộm tài sản của mình

“Những tâm hồn cao thượng thường tìm thấy trong triết lý những an ủi kì lạ giữa những tai họa lớn lao.” – A.Dumas.

Biết Sống Cao Thượng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here