CÁCH CƯ XỬ VỚI BẠN BÈ

0
379
Tình bạn là tình cảm gắn bó tự nguyện giữa hai hay nhiều người. Tình bạn dựa trên những yếu tố cơ bản: Có cùng xu hướng (thế giới quan, lý tưởng, niềm tin, lẽ sống), sở thích, hợp nhau ở một số nét tính cách, tính tình, có chung lợi ích vật chất, tinh thần.
 

Tình bạn

Đối với lứa tuổi mới lớn phải biết lựa chọn bạn mà chơi, bởi tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đối với người có bản lãnh, có thể làm bạn với những người bạn chưa ngoan, với bạn xấu để cảm hóa bạn mình thành người tốt, bởi khi có bản lãnh thì: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Maxin GorKi đã từng viết :

“ Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những lúc khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời”
 

CÁCH CƯ XỬ VỚI BẠN BÈ
Tình bạn chân chính 
Đôi bạn trong truyện cổ Lưu Bình, Dương Lễ là minh họa rõ nét cho tình bạn chân chính, một đôi bạn có tình bạn đẹp.

Tình bạn chân chính là tình bạn không chấp nhận nhân danh tình bạn mà bao che cái xấu, kết bè kéo cánh để làm những chuyện mờ ám.

Tình bạn chân chính là tình bạn cũng không chấp nhận kết bạn dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi, vì lợi ích, bởi họ sẽ sớm chia tay khi người này không còn có ích cho người kia nữa.
 

Nhân cách học trò thể hiện trong tình bạn thế nào ?

Quan hệ bạn bè phải bình đẳng, không có sự phân biệt giàu nghèo, sang hay hèn.

Không ỷ lại và ăn hiếp khiêu khích, nói xấu bạn bè.

Không dối trá hay lừa lọc làm thiệt hại đến lòng tin, tự trọng của bạn bè.

Khi bạn bè gặp khó khăn, hoạt nạn phải tích cực giúp đỡ, động viên.

Đối với bạn nữ, con trai phải chủ động nhường chỗ ngồi, nhường lối đi hoặc mang hộ bạn nữ những vật nặng khi cần thiết và không nên ý kiến hay luôn nhắc đến những việc mình làm.
 

Theo Thầy Nguyễn Phùng Quốc Hùng
 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here