Câu chuyện về đàn gà và sự kiện trời sập

0
466
Gà nhỏ hốt hoảng hét toáng lên:
– Cứu tôi với! Cứu tôi với! Trời sập rồi bà con ơi! Tôi phải đi tâu với nhà vua ngay lập tức!
Dọc đường, gà nhỏ gặp gà mái, Gà mái hỏi:
– Này, chị gà nhỏ! Chị đi đâu mà vội vã vậy?
– Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này.
– Thật là kinh khủng, kinh khủng! – Gà mái cục ta cục tác. – Chạy mau thôi!
Và cả hai chạy thục mạng. Được một lúc, họ gặp vịt con.
– Hai chị chạy đâu vội vã thế? – Vịt con hỏi
– Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi! Bọn chị đi báo với nhà vua!
– Sao chị biết? – Vịt gặng hỏi.
– Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này.
– Lạy trời! Lạy trời! – Vịt con kêu quàng quạc. – Chạy mau!
Và cả đám cắm đầu cắm cổ chạy. Thêm một lúc, cả bọn bắt gặp cô ngỗng đang đi lạch bạch trên đường. Ngỗng hỏi:
– Này, mọi người hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đấy?
Chị gà la lớn:
– Chạy tìm chỗ thoát thân thôi ngỗng ơi!
– Trời sáp sập rồi. – Gà mái cục ta cục tác.
– Và chúng tôi phải đi báo cho nhà vua! – Vịt con kêu quang quác.
– Sao chị gà biết trời sập? – Ngỗng ngờ vực.
– Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này.
– Ôi trời! – Ngỗng kêu oai oái. – Thế thì tôi cũng phải chạy thôi!
Và cả đám chạy lạch bạch qua cánh đồng. Một lúc sau, cả bọn gặp gà tây đang tản bộ trên đường.
– Chào gà mái, vịt con, ngỗng cái và gà nhỏ! Mọi người đi đâu vội vã quá vậy?
– Cứu! Cứu! – Gà nhỏ kêu thất thanh.
– Chạy thoát thân mau! – Gà mái lục cục.
– Trời đang sập! – Vịt con kêu quang quác.
– Và chúng tôi đi báo nhà vua! –  Chị ngỗng la toáng.
– Trời sập thật không? – Gà tây hỏi lại.
– Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này.
– Chết mất thôi! Tôi đã nghi thế nào cũng có ngày trời sập mà! Mau lên nào, cho tôi theo với!
Cả bọn đang chạy hết tốc lực thì bất ngờ gặp Cáo già.
– Ôi! Một ngày đẹp trời như thế này mà mọi người làm gì chạy nháo nhác thế này?
– Chạy mau, chạy mau! – Gà mái, vịt con, ngỗng cái và gà tây hét toáng. – Không phái ngày đẹp trời đâu, trời sập kia kìa. Chúng tôi đang đi báo với nhà vua!
– Làm gì mà trời sập được? – Cáo già nghi ngờ.
– Ôi, chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy, một phân bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này.
– Tôi hiểu rồi. – Cáo già nói -Theo tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đi đường tắt gặp nhà vua!
Thế là Cáo già dẫn Gà nhỏ, Gà mái, Vịt con, Ngỗng cái và Gà tây đến thẳng cái hang của lão. Và dĩ nhiên là cả bọn không bao giờ còn có thể gặp được nhà vua để báo với ngài rằng trời sắp sập nữa.
 
Ok, giờ thì bạn hãy liên tưởng tới trường hợp hùa nhau bầy đàn hay điều quan trọng mỗi cá nhân cần phải có là tri thức và nhận thức !

Xem thêm: Điền vào dấu 3 chấm

Câu chuyện về đàn gà và sự kiện trời sập

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here