Đạo Làm Người Để Sống Có Ý Nghĩa

0
427

Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:

Chúng ta ở đây để thay đổi và thế giới là thầy dạy chúng ta

Vũ trụ chẳng thiên vị

Cuộc đời bạn là một phản ảnh hoàn hảo những tin tưởng của bạn

Lúc mà bạn ràng buộc nhiều vào các thứ người, tiền… là bạn đã kẹt vào đó

Cái chúng ta chú trọng phát triển

Hãy tin theo con tim của bạn

Đạo Làm Người Để Sống Có Ý Nghĩa

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here