Đường danh vọng

0
606

Ông Nga là cán bộ ở một tỉnh trung du miền núi. Tốt nghiệp đại học, ra công tác ngay từ lúc thanh niên ông ta đã hủ hóa với cô Thơm đẻ ra bé Ngọc rồi sau này chính ông ta lại ngủ với bé Ngọc để đẻ ra bé Nhung. Vậy mà, ông ta đã dùng mọi thủ đoạn chính trị để bước lên những bước thang danh vọng trở thành người đứng đầu của tỉnh.

Khi đã có quyền hành ông ta đã gặp Trần Sơn – giám đốc một trung tâm giáo dưỡng. Trần Sơn đã mang vợ mình là Ngọc đến tận nhà cho ông ta để tìm ở ông ta một sự giúp đỡ. Chính nhờ vậy, Trần Sơn dần dần trở thành người thay thế ông Nga từng bước và cũng trở thành người đứng đầu tỉnh kế cận của ông Nga.

Không chỉ có vậy, cô Ngọc để có được những vụ áp phe với lời lãi lớn, cô còn dám mang con gái mình là Nhung gửi ở nhà ông Nga để ông Nga giúp đỡ cháu Nhung học hành và cùng những mối quen biết để thăng tiến.

Những kẻ tham nhũng quyền lực không chỉ nghĩ đến những chức vụ ở tỉnh, ở bộ mà họ còn tham vọng lên đến trung ương và thậm chí trở thành những người trong bộ máy giường cột của nhà nước.

Nội dung của tiểu thuyết Đường Danh Vọng chính là mặt trái của công tác tổ chức cán bộ mà mọi người chúng ta đang quan tâm để chống lại những tiêu cực nhằm xây dựng tốt đội ngũ cán bộ trong tương lai cho đất nước.

Đường danh vọng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here