Hoài Niệm

0
294

Vô tình xem cuốn vở

Vô tình . vô tình thôi
Đời học sinh đẹp quá!
Xa lâu, xa lâu rồi…!
 
Hàng phi lao bé nhỏ
Vui gì mải miết reo
Chiều chìm trong nắng đỏ
Ngần dài ve sầu kêu
:
Trống trường tan trong nắng
Bóng thầy bước nhanh nhanh
Đường làng phơi cát trắng
Chạy vòng quanh, vòng quanh
:
Bạn ới về bên nớ
Đừng quên làng tôi nghe
Tần ngần đôi bạn trẻ
Chia tay giữa trưa hè…
:
Phượng ơi! Ngàn sắc thắm
Có một mầu yêu thương
Đời ai vương cánh phượng
Tình ai vương trống trường
:
Vô tinh xem cuốn vở
Vô tình vô tình thôi
Đời học sinh đẹp quá! 
Hoài niệm tràn trong tôi….
 —

Hoài Niệm

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here