Khi Sô Cô La Biến Mất

0
435

“Ngắn gọn nhưng độc đáo, “Khi sô-cô-la biến mất” là cuốn sách mà chúng ta nên luôn mang theo bên mình, để tham khảo, và để trân trọng.” – Tạp chí Light of Consciousness Magazine (Tạp chí Ánh sáng tâm thức)

“Cuốn sách Khi sô cô la biến mất nhỏ nhưng ý nhị và sắc sảo này trả lời câu hỏi: Liệu chúng ta có thể hạnh phúc ra sao ngay cả sau khi “sô-cô-la” – sự ưa thích quen thuộc – đã biến mất. Bằng cách cắt bỏ những sợi dây dính mắc, chúng ta khám phá ra niềm hạnh phúc bền vững luôn luôn ở bên ta.” – Merry Colony, Giám đốc đào tạo – Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (Quỹ bảo tồn truyền thống Đại thừa)

“Thú vị và khai sáng.” – Trung tâm Spirituality & Practice

Khi Sô Cô La Biến Mất

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here