Lưu Thiếu Kỳ Qua Tự Thuật Và Ghi Chép

0
345

Tục ngữ nói: Thời thế tạo anh hùng. Giống như rất nhiều nhà cách mạng vô sản thế hệ trước, Lưu Thiếu Kỳ xuất thân trong một gia đình bình dân, thuở thiếu thời cũng là con em nông dân bình thường. Sau khi tham gia vào con đường Cách mạng, mới dần dần tôi luyện trưởng thành trên con đường đấu tranh cách mạng, và trở thành lãnh tụ kiệt xuất.

Cuốn sách tổng hợp những ghi chép mang tính tự thuật, hồi tưởng của Lưu Thiếu Kỳ, phản ánh quá trình trưởng thành, thành quả cách mạng và đường lối tư tưởng của ông.

Lưu Thiếu Kỳ Qua Tự Thuật Và Ghi Chép

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here