Nở Tàn Biên Niên Ký

0
1381

Có bố cục gồm ba phần nhỏ gọn: Tôi của nhà – Của làng – Của nước, Cội nguồn thiêng và Mảnh mảnh tâm hồn.

Trong sách chứa đựng những nghiệm suy của bản thân tác giả trong suốt bấy nhiêu năm tháng có có không không, đi về giữa cơn miên trường lịch đại và những suy tưởng bể dâu. Những trang tâm cảm của một người viết trẻ trên đường đi tìm lai hồn cốt bản lai diện mục của gia tộc mình, làng quê mình, dân tộc mình, tìm lại trong không gian đối sánh với biến thiên của lịch sử nhân loại qua bao nắng mưa chiến tranh và hòa bình.

Nở Tàn Biên Niên Ký

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here