Thứ Ba, Tháng Năm 11, 2021

Ơi, Cái Tuổi Trăng Tròn

Kế Hoạch Cuộc Đời

Con Sẻ Vàng

Thiện Xạ Tartarin

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích