Thứ Ba, Tháng Năm 11, 2021

Thế Giới Của Sophie

Giao Tiếp Bằng Trái Tim

Hạnh Phúc Cầm Tay

Phải Trái Đúng Sai

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích