Thứ Hai, Tháng Chín 28, 2020

Phi Lý Trí

Bí Quyết Dùng Người

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích