Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 9, 2023

Heidi

Và Thế Là Chúng Ta Tiêu

Kẻ Lãng Du

Trò Chơi Ác Qủy

Những ngày thơ ấu

Là Điều Anh Muốn

Đèn Không Hắt Bóng

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.