Thứ Ba, Tháng Hai 27, 2024
Trang chủ Sách hay Lịch sử – Địa lý – Du lịch

Lịch sử – Địa lý – Du lịch

Leonardo Da Vinci

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.