Thứ Tư, Tháng Tám 4, 2021

Lãnh đạo đích thực

Đạo Giáo

Hoa sen trên tuyết

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích