Thứ Hai, Tháng Mười 14, 2019

Hoa một mùa

Miền Sương Khói

Balô trên thảm đỏ

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.
1Thành viênThích