Thứ Bảy, Tháng Ba 2, 2024

Tỷ phú và lão ăn mày

Vợ chồng cãi nhau

Thỏ và gấu

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.