Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 9, 2023

Không có bài viết để hiển thị

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.