Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023

Tiết kiệm 3 đô la

Lời người ngoại đạo

Những điều tôi viết, có thể nó chỉ đúng với tôi, hoàn cảnh của tôi hoặc một ai đó tôi đã chứng kiến, chứ không phải là một bức tranh tổng thể cho cuộc sống.