Tạo Lập Sân Khấu Cuộc Đời

0
488

“Nếu cuộc đời là một sân khấu lớn và nơi bạn đứng là sân khấu nhỏ. Vậy thì, để thành công ở một sân khấu lớn, hãy chiến thắng ở những sân khấu nhỏ.”

“Nếu bạn không chủ động áp đặt kịch bản sân khấu cho chính mình và cho người khác, sẽ có người áp đặt kịch bản của cọ và cho chính bạn”

“Thành công không phải việc bạn có bao nhiêu tiên, mà nó được đo lường bằng việc bạn kiểm soát bao nhiêu phần trăm các yếu tố trong cuộc sống của mình”

(Abraben Mah)

Tạo Lập Sân Khấu Cuộc Đời

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here