Thay Đổi Cuộc Sống Trong 21 Ngày

0
425

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Mọi người nói gì về sách thay đổi cuộc sống trong 21 ngày?

Lời cảm ơn

Lời mở đầu

Chào mừng các bạn đến thế giới “Thay đổi cuộc sống kỳ diệu qua những lời quả quyết”

Giới thiệu

Chương 1. Thay đổi cuộc sống trong ngày

Chương 2. Sức mạnh của những lời quả quyết

Chương 3. Vượt qua rào cản để thay đổi

Chương 4. Đúng vậy, chúng thật hiệu quả

Chương 5. Hãy làm nên sự thay đổi

Chương 6. Làm thế nào để thay đổi cuộc sống của bạn với hơn 500 lời quả quyết

Chương 7. Cuộc hành trình 21 ngày bản thân tôi.

Thay Đổi Cuộc Sống Trong 21 Ngày

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here